''σκαλωσιά''...προς τη γνώση Εαυτού

...περί ψυχοθεραπείας και αυτογνωσίας- Βαλάντης Χουτοχρήστος -Ψυχολόγος,Ψυχοθεραπευτής & Συνυπεύθυνος Ομάδας ''ΠΡΟΒΑΛΛοντας...''


Καλωσήρθατε στο προσωπικό μου blog!

Ο όρος ''σκαλωσιά'' είναι εμπνευσμένος απο τον ψυχολόγο Lev Vygotsky, ο οποίος μελέτησε αρκετά την έννοια της γνώσης και τις διαδικασίες μάθησης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή.Χρησιμοποίησε δε τον όρο ''scaffolding'', που μεταφράζεται με τον όρο ''πλαίσιο στήριξης'' ή ''σκαλωσιά'', για να περιγράψει την διαδικασία μάθησης μέσα από την σχέση δασκάλου και μαθητή. Στόχος- κατα τον Vygotsky- του εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει με ''σκαλωσιές'' τον μαθητή του να εσωτερικεύσει τη γνώση και, έπειτα, να προχωρήσει ο ίδιος πια μόνος και έμπειρος στο δρόμο της μάθησης
,της κάθε νέας μάθησης...

Κάπως έτσι ορίζεται και για μένα ο δρόμος της ψυχοθεραπείας, αλλά και η σχέση του θεραπευτή με τον αναλυόμενό του...

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010CAT and Eating Disorders
CAT, or cognitive analytic therapy eating disorders treatment, was first developed by Dr. Anthony Ryle in the United Kingdom. It is based on ideas from other, classic therapies, including psychoanalytic therapy. With a focus on identifying negative thought patterns, this treatment may be able to help clients understand specific psychological components of their eating disorders by considering past experiences and events. After taking part in several CAT treatment sessions, clients may be able to answer for themselves:

Why do I have disordered eating patterns?

When did I first develop negative feelings toward food and/or eating?

What events in my past contributed to my poor self-image?

Additionally, cognitive analytic therapy eating disorders therapists will help the client identify his or her strengths so that they can be used to improve daily coping strategies.
For example, a client with binge-eating disorder may realize that when she was a child, she was rewarded for good behavior with food, over and over again. Over time, she came to equate food with reward, which led to bingeing episodes. In therapy sessions, her therapist will help her realize that there are positive, non-food “rewards” she can give herself, such as cultivating a new hobby or scheduling time with a good friend.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου